Ronan

Wat vertelt Ronan mij?
Met Ronan lijk ik slecht contact te kunnen leggen.

Dat verbaast mij eigenlijk niets. Ik heb met Yosé gesproken en zij lijkt mij intuďtief goed ontwikkeld. Ronan moet zijn ‘ei’ dus goed bij haar kwijt kunnen.

Mijn eerste gesprek met hem rond ik snel af. Hij hoeft niet zo nodig met mij te praten. Hij vertelt mij een andere keer wel te willen praten. Nu niet. ‘s Avonds leg ik opnieuw contact met hem en eigenlijk hoeft hij weer niet zo nodig. Hij heeft een bewogen verleden waarover Yosé wat vragen heeft, maar heeft geen behoefte daarover te praten. Hij heeft het goed nu. Hij heeft zijn plekje gevonden hier op aard, hij is thuis.

Hij komt mij eenkennig over. Heeft niet zoveel op met vreemden, dus ook niet met mij. Hij zit in een hecht, liefdevol en vierkant(?) gezin, zo vertelt hij. Het heeft genoeg aan elkaar. Het is er geen duiventil, geen dorpskroeg waar Jan en alleman in- en uitloopt.

Ik vraag hem of hij mij iets specifieks wil vertellen waarmee ik Yosé kan overtuigen dat ik met hem heb gesproken.

Hij vertelt mij dat hij haar in haar gezicht mag likken. Dat vindt hij erg fijn.

Ronan is een Mechelse herder. Er straalt veel rust van hem uit. Hij is geen rusteloze Mechelaar. Hij is er om Yosé te beschermen en beschouwt zich als haar partner. Mannen zijn ruiger. Yosé is heel lief en zacht.

Soms moet hij uit logeren. Dan gaat hij in een kennel. Hij wordt al rusteloos als hij eraan denkt. In een kennel wordt-ie onrustig: "Ik moet wat doen, ik moet wat doen, ik wil eruit, ik wil eruit".

Als tip bij het ophalen van het logeeradres: Onmiddellijk ontladen: meteen met een bal spelen, liefst nog meteen op het parkeerterrein. Daarna hervindt-ie zijn rust weer snel.

Ronan geeft aan gevoelige oren te hebben. Hij heeft last van de blaffende honden naast zich als hij in de kennel zit.

Als ik Yosé twee dagen later mijn bevindingen doorbel, is ze erg geraakt bij het ‘in het gezicht likken’. Dit was zoiets specifieks tussen Ronan en haar, dat deed hij bij niemand, niet bij haar echtgenoot, niet bij haar kinderen, echt bij niemand. Hij deed dat likken op zo’n speciale manier, als een alfawolf zijn feitelijke leider ….

Dat wat hij mij verder vertelt, check ik met Yosé. Het klopt allemaal als een bus. Het (?)vierkante gezin: het gezin bestaat uit vier personen.